انواع واکسن های ویروس کووید 19 (کرونا)

انواع واکسن های کووید 19 کرونا

زدن واکسن یکی از موثر ترین راه ها برای مقابله ویروس کووید 19 است. کشور های پشرفته دنیا در ساخت واکسن برای ویروس کووید 19 (کرونا) در رقابت هستند.
کشور های آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، ایران، هند، کوبا و… از جمله کشور های موفق در ساخت و تولید واکسن کرونا هستند.

ویروس کرونا (کووید 19) چیست؟

ماسک زدن برای پیشگیری از کرونا

كرونا ويروس ها خانواده بزرگی از ويروس ها هستند كه ممكن است باعث ايجاد بيماری در حيوانات يا انسان شوند. در انسان چندين نوع ويروس باعث عفونت­ های تنفسی مي شوند از سرماخوردگی گرفته تا بيماری ­های شديدتر مانند سندرم تنفسی خاورميانه (MERS) و سندرم شديد تنفسی حاد (SARS).