آزمایش و تست مقره های برق

آزمایش و تست مقره ها

در شبکه‌های توزیع برق مانند خطوط انتقال، به تجهیزاتی نیاز است که بتوانند نقش عایقی و جداسازی قسمت‌های تحت ولتاژ را از دیگر قسمت‌ها داشته باشد. «مقره» به وسیله ای گفته می‌شود که دارای مقاومتی الکتریکی بالایی بوده، بین هادی‌های برقدار و سازه‌های نگهدارنده قرار می‌گیرد. مقره، علاوه بر عایق نمودن هادی نسبت به پایه ارتباط مکانیکی هادی و پایه را نیز تشکیل می‌دهد.