اصول کنترل شرایط جوی محیط کار

اصول کنترل شرایط جوی محیط کار

در صنعت اقدامات کمکی برای خنک کردن و حفاظت آن مثل: بهبود وضعیت کارگران از طریق برقراری سازش با گرما – اصلاح لباس یا تجهیزات – اصلاح کار – اصلاح محیط کار انجام می‌شود.
همچنین فاکتورهایی شامل لباس، فعالیت کاری، نسبت بین کار و استراحت از جمله اصول کنترل و ایمنی در محیط کار هستند.

آشنایی با دستگاه فینیشر

آشنایی با دستگاه فینیشر (آسفالت)

پخش آسفالت از مهم‌ترین مراحل اجرای روکش اسفالت می‌باشد. وظیفه اصلی فینیشر پخش آسفالت گرم بر روی سطح راه در عرض و ضخامت و شیب معلوم و از پیش تعیین شده و در نهایت ایجاد یک سطح یکپارچه می‌باشد.
فینیشر دارای دو بخش اصلی می‌باشد:
تراکتور (کشنده)
اتوی فینیشر

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

يک سيستم يا مجموعه اي از افراد و تجهيزات که تحت شرايط تعيين شده اي براي پيشبرد اهداف معين فعاليت مي ­کنند را سازمان گویند.
ورودي ها تحت عنوان کالا و خدمات اوليه به سازمان وارد شده و سپس درون سازمان بر اساس عوامل چهارگانه فن آوري، کالا-خدمات وارد شده، به خدمات يا محصول (فرآورده) نهايي تبديل مي ­گردند.