پول الکترونیکی (ارز دیجیتال)

پول الکترونیکی (ارز دیجیتال)

پول الکترونیکی یا ارز دیجیتال معنای متفاوتی با رمزارز و ارز مجازی دارد، اما متاسفانه عموماً این اصطلاحات به اشتباه جای یکدیگر استفاده می‌شوند.

ارز دیجیتال، اصطلاحی کلیدی برای توصیف تمام پول‌های الکترونیکی است. در واقع ارز دیجیتال شامل ارز مجازی و رمزارز نیز می‌شود. این ارزها می‌توانند قابلیت تنظیم داشته باشند یا نداشته باشند.