جوش احتراقی – جوش کدولد (CAD WELD)

جوش-احتراقی

جوش احتراقی یا جوش کدولد (CAD WELD) نوعی جوش می‌باشد که برای جوشکاری سیم، لوله، صفحه و میله‌های مسی به یکدیگر می‌باشد.
جوش احتراقی در سیستم ارتینگ (Earthing) ساختمان استفاده می‌شود.