بهره برداری نیروگاه های برق آبی خوزستان

نیروگاه های برق آبی خوزستان

يكي از محورهاي اصلي استفاده انرژي، بهره‌برداري بهينه از مخازن سدها به منظور توليد انرژي برق آبي است.

با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي برق آبي:
– ۹۵ درصد ظرفيت نيروگاه‌هاي برق‌آبي كشور در خوزستان است و اين نيروگاه‌ها به ‌صورت بهينه در مدار هستند.
– پروژه های بزرگی توسط سازمان آب و برق در قالب نگهداری، تعمير و بهينه‌سازي آن­ها در حال انجام مي‌باشد.