تولید و انتقال برق

تولید و انتقال برق

انرژی از حالت های مختلف: (مکانیکی، حرارتی، پتانسیل، جنبشی، شیمیایی، فسیلی و…) قابل تبدیل به انرژی الکتریکی است.
نیروگاه بخار، نیروگاه برقابی، نیروگاه گازی، نیروگاه اتمی از منابع تولید انرژی سنتی هستند.
امروزه منابع انرژی پاک نظیر خورشید، باد، موج دریا، جزر و مد و… جایگزین روش های قدیمی تولید برق شده اند.

تولید انرژی برق توسط باد

wind-turbine

کشور ایران از لحاظ منابع مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می گردد، چرا که از یک سو دارای منابع گسترده سوخت های فسیلی و تجدید ناپذیر نظیر نفت و گاز است و از سوی دیگر دارای پتانسیل فراوان انرژی های تجدید پذیر از جمله باد می باشد. با توسعه نگرش های زیست محیطی و راهبردهای صرفه جویانه در بهره برداری از منابع انرژی های تجدید ناپذیر، استفاده از انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی مطرح در بسیاری از کشورهای جهان رو به فزونی گذاشته است.
توربین بادی به توربینی گفته می‌شود که برای تبدیل انرژی جنبشی باد به انرژی الکتریکی به کار می‌رود که توان بادی نام دارد. توربین‌های بادی در دو نوع با محور افقی و با محور عمودی ساخته می‌شوند.