ماشین کاری با امواج التراسونیک

ماشین کاری با امواج التراسونیک

موج التراسونیک به طور طبیعی بخشی از صدای خفاش ها را تشکیل می دهد (از 12 تا 70 کیلوهرتز). حدود صد و سی سال پیش شخصی به نام Rodolph Koling کاشف حد بالای شنوایی انسان توانست ارتعاشات التراسونیک را تولید نماید.
تکنولوژی التراسونیک در طی جنگ جهانی اول برای مواجهه با زیر دریایی هایی که نیرو دریایی فرانسه را تهدید می کرد توسط پروفسور P.Langevin پیشرفت زیادی نمود. در طی جنگ در سال های 1914 تا 1918 برای یافتن زیر دریایی ها استفاده می شد.