ماشین کاری با امواج التراسونیک

ماشین کاری با امواج التراسونیک

موج التراسونیک به طور طبیعی بخشی از صدای خفاش ها را تشکیل می دهد (از 12 تا 70 کیلوهرتز). حدود صد و سی سال پیش شخصی به نام Rodolph Koling کاشف حد بالای شنوایی انسان توانست ارتعاشات التراسونیک را تولید نماید.
تکنولوژی التراسونیک در طی جنگ جهانی اول برای مواجهه با زیر دریایی هایی که نیرو دریایی فرانسه را تهدید می کرد توسط پروفسور P.Langevin پیشرفت زیادی نمود. در طی جنگ در سال های 1914 تا 1918 برای یافتن زیر دریایی ها استفاده می شد.

فشارسنج های مکانیکی

mechanical-pressure-meters

انواع فشارسنج ها به صورت ابزار دقیق و برای کنترل کمیت ها وجود دارند. فشارسنج های مکانیکی نیز به دلیل سادگی و گستردگی جایگاه ویژ ه ای در صنعت برق دارند.
انواع فشارسنج های مکانیکی شامل: مانومتر، بوردون، بیلو، انروید و دیافراگرم هستند.

اثر هال (سنسور اثر هال)

hall-effact

سنسورهای مغناطیسی برای تشخیص میدان های مغناطیسی در کاربردهای متفاوتی استفاده می‌شوند. یک نوع از این سنسورها، که در آن سیگنال خروجی، تابعی از چگالی میدان مغناطیسی اطراف آن است، “سنسور اثر هال” (Hall Effect Sensor) نامیده می‌شود.